Hoofdstuk 4  ________________________________________________________________________


Wat vertellen de stemmen ons ?

Wat de stemmen ons vertellen is op z'n minst opmerkelijk en verrassend te noemen. In het begin geloofde ik sommige antwoorden bijna niet, maar na meerdere bevestigingen van "hun kant" ben ik meer en meer gaan inzien dat wat zij te vertellen hebben spectaculair is en ons wereldbeeld over het hiernamaals drastisch kan veranderen...

Ook Konstantin Raudive kwam na duizenden EVP-opnames tot de conclusie dat er sprake moest zijn van een z.g. "Gegenüberwelt", een soort "parallelle wereld", waar zijn overleden familieleden en bekenden na hun dood waren door blijven leven. In die "andere dimensie" of "andere wereld" leken veel elementen op onze wereld, hier op aarde. Maar wel met enige substantiële verschillen.... Laat ik allereerst beginnen met de vraag waar vandaan de stemmen "verzonden" worden. Blijkbaar wordt door hen een soort "zendruimte" benut voor dit contact.

Zelf zeggen ze daar het volgende over: "Hans, ik wil nou gaan zenden. (We) hebben een playback- kamer! We manoeuvreren de tijdsgolf. De tijd kan je hier samenbinden. We geven stem, jij kan niet snappen. Moeten een tunnel opzetten, moeten door tunnel! .

"Hans, ik wil nou gaan zenden!" .

"hebben een playback-kamer!" .

"de tijd kan je hier samenbinden"

Blijkbaar zijn er veel "mensen" aanwezig rond die zendruimte ("playbackkamer"), die allen even enthousiast zijn om in contact met de aarde te komen. Vaak hoor je de stemmen dan door elkaar en tegen elkaar praten: "ja, het staat hier echt vol mensen!" "Hans, we zijn er met velen! Zo, hier is nu veel drukte!" .

"Hans, we zijn er met velen!" .

"zo, hier is nu veel drukte!"

Omdat het zo druk werd, hebben ze blijkbaar die zendruimte "kleiner" laten maken, zodat er minder entiteiten door elkaar kunnen praten: "hebben het hier al kleiner laten maken".

"hebben het hier al kleiner laten maken"

De vermelding van een "tunnel" is heel interessant, omdat het hier om een "wormhole" zou kunnen gaan tussen beide dimensies. Ook hun opmerking van "de tijd kan je hier samenbinden" is in dat verband te begrijpen en lijkt een bevestiging te zijn van de theorie van veel astronomen dat bij een "gekromde tijd" een wormhole zou kunnen ontstaan. De stemmen geven bovendien aan dat hun "ziel" door die tunnel naar binnen kan gaan... .

"we geven stem, jij kan niet snappen, moeten een tunnel opzetten" .

"hier kan onze ziel naar binnen gaan"

Blijkbaar staat deze zendruimte ergens in hun "wereld". Zo wordt er bijvoorbeeld gezegd: "je vader komt ook binnenlopen" en "uw vader kon dat daarbuiten horen" (dat er een contact met mij was op dat moment). Er is dus duidelijk sprake van een soort "zendhuisje" met een soort toegang of "deur".

"je vader komt ook binnenlopen".

"uw vader kon dat daarbuiten horen"

Dat er sprake is van "huizen" of "woningen", vergelijkbaar met onze wereld, had ook Raudive al geconstateerd. Voor ons aardse mensen, die het liefst zouden geloven in engeltjes die door de hemel vliegen, zijn dit soort mededelingen best wel "down to earth". Maar na 35 jaar onderzoek ben ik steeds meer gaan inzien dat hun wereld blijkbaar veel op de onze lijkt.... Zo komen na mijn talrijke vragen op dat gebied o.a. de volgende antwoorden: "Hans, we hebben huizen. Boven wonen we. Kunt boven huizen weer hebben. Ik heb een heel leuk huisje. Huisje aan zee, dat heb ik". Ook tuintje, hele mooie tuin. Hebben mooie bloemen!" .

"Ik heb een heel leuk huisje" .

"Hebben mooie bloemen!"

Hoe wonderlijk het ook klinkt, ze schijnen zelfs "steden" te hebben, met auto's... "We hebben ook steden. We zijn veel in de stad". Op een vraag aan mijn overleden vader: "Heb je daar nu een auto?", komt als antwoord: "Ja, auto, kan veel sneller!" .

"Ja, auto, kan veel sneller!"

Het lijkt op een wereld vol superlatieven. Zo vroeg ik eens een overleden oom, die tijdens zijn leven veel bergen beklom, "beklim je daar nu ook bergen?", waarop het antwoord kwam: "maar veel hoger!" Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat men aan de andere kant in een soort gedachtenwereld leeft. Dit idee vindt men reeds lang in het spiritistische gedachtengoed terug en eigenlijk wordt dat door de stemmen bevestigd: "we bewaren gedachten, oude gedachten, maar dromen zijn echt. Je hebt hier leuke dromen".

"we bewaren gedachten" .

"oude gedachten!" .

"je hebt hier leuke dromen"

Ook lijkt het erop dat de entiteiten aan de andere zijde vaak aan het dromen en slapen zijn. Na een lange dialoog wordt soms gezegd: "jongen, ik moet nu gaan slapen. We moeten slapen daarboven. Lang blijven we hier slapen. Kunt hier lekker slapen!" .

"jongen, ik moet nu gaan slapen!" .

"kunt hier lekker slapen!"

Een aantal keren kon ik na het overlijden van een bekende of familielid constateren, dat deze persoon aan de andere kant lange tijd niet "bereikbaar" was, omdat hij of zij nog "sliep". Omgekeerd kreeg ik ook meldingen dat ik tijdens mijn eigen slaap of dromen in contact zou komen met deze entiteiten; "ik zoek jou op in de slaap van vanavond!" Achteraf kon ik mij daar niets van herinneren; de herinnering was dus niet blijven hangen in de R.E.M.fase, maar vond wellicht plaats in de diepere fase van de slaap... .

"Ik zoek jou op in de slaap van vanavond!"

Het lijkt er dus op dat de 2 dimensies een soort overgangsgebied kennen, een soort tussenfase, waarin blijkbaar sprake is van slapen of dromen.


  

 

© Hans Kennis